Cải Tạo Văn Phòng Làm Việc

Như chúng ta đều biết việc cải tạo và sửa chữa  bao giờ cũng khó hơn thi công và làm mới rất nhiều, chúng ta phải trả phí, công cán cho việc chuẩn bị các việc gián tiếp khác nhau trước khi thi công. Các chi phí này dẫn đến giá thành của sửa chữa sẽ cao hơn thông thường.

Có nhiều vấn đề quan tâm khi thiết kế cải tạo hoặc sửa chữa một văn phòng mà thông tin không rõ ràng hoặc chi phí để lấy thông tin rõ ràng rất cao (mà thông thường thì chúng ta bỏ qua, chẳng hạn kết cấu của toà nhà, dây điện hoặc ống nước đi bên trong). Thông thường thì chúng tôi và Quý khách hàng phải chấp nhận thực tế khảo sát kỹ lưỡng nhưng có mức độ giới hạn mà thôi. Quý khách trong nhiều trường hợp thậm chí cũng không nắm rõ hiện trạng kỹ thuật văn phòng của mình như thế nào. Các vấn đề lưu ý ở đây thường là không thấy bằng mắt thường như kết cấu, kỹ thuật điện

Việc nắm rõ thực trạng giúp hạn chế các phát sinh, cũng như các tình huống khó xử sau này. Cho dù kỹ lưỡng nhưng công tác khảo sát cũng có những hạn chế nhất định vì khách hàng chưa nắm hết, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ hoặc không chính xác . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.